Cyfryzacja to morze możliwości dla uczelni wyższych

W ostatnich miesiącach przyspieszyła cyfryzacja uczelni wyższych. Według zapewnień Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wdrożenia systemów informatycznych do zdalnego zarządzania, wirtualna rekrutacja czy subwencje wspierające uczelnie, to tylko wierzchołek góry lodowej. Co czeka nas w najbliższej przyszłości?

Niech PO WER będzie z nami

Nauczanie zdalne po pandemii nie jest tylko futurystyczną wizją. Wprowadzenie go na stałe do swojej oferty rozważa wiele uczelni. Działania zmierzające w kierunku cyfryzacji wspiera Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w przyszłości – być może także Unia Europejska.

– W ramach projektów konkursowych PO WER Zintegrowane Programy Uczelni  oraz Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego uczelnie otrzymują wsparcie m.in. na wzmocnienie informatycznych narzędzi zarządzania szkołą wyższą, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych,  kształcenie w formie e-learningu, działania podnoszące kompetencje kadr uczelni w zakresie innowacyjnych kompetencji dydaktycznych, umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia).

Należy również podkreślić, iż w negocjowanej obecnie perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 planowana jest realizacja kolejnych projektów w zakresie cyfryzacji systemu edukacji, w tym szkolnictwa wyższego – informuje Zespół ds. Komunikacji MNiSW.

Cyfryzacja możliwością dla studentów

Postępująca cyfryzacja, dzięki wykorzystaniu kształcenia na odległość, daje studentom możliwość poszerzania kompetencji poza uczelnią. Platforma Navoica oferuje bezpłatne kursy i szkolenia ze wszystkich dziedzin nauki. Według informacji przekazanych przez MNiSW, obecnie służy także dydaktykom:

Na platformie znajduje się m.in. kurs dla dydaktyków pozwalający na dokształcenie się w zakresie nauczania online i prowadzenia lekcji zdalnych. Skierowany jest on do nauczycieli szkół podstawowych, średnich oraz wyższych.

Ludzie kontra maszyny

Jak pokazuje raport Niezależnego Zrzeszenia Studentów, najsłabszym elementem zintegrowanych systemów zarządzania i cyfryzacji na uczelniach wyższych pozostaje znajomość funkcjonalności przez dydaktyków i studentów. Aż 38% z nich, a w niektórych przypadkach nawet 60%, nie zdaje sobie sprawy, że istnieją takie funkcjonalności jak np. składanie wniosków on-line w formie e-dokumentów.

Wynik badania komentuje Grzegorz Kaliński, Prezes Kalasoft Sp. z o.o., dostawcy systemów ERP dla uczelni wyższych:

Pandemia pokazała, że wielu dydaktyków po raz pierwszy musiało korzystać z platform edukacyjnych i systemów ERP. Przy postępującej cyfryzacji, obsługa narzędzi informatycznych jest niezwykle ważna. Niestety, nie wszyscy wiedzą jak z nich korzystać. Na jednej z uczelni partnerskich przeprowadziliśmy szkolenie dla personelu, w którym wzięło udział prawie 70 osób. Nawet w najsprawniejszym systemie informatycznym, przy najlepszych możliwych zabezpieczeniach, słabym ogniwem pozostaje człowiek. Cieszę się widząc, jak wiele osób chce zaznajomić się z nowymi technologiami.


Zintegrowany system informatyczny, czyli specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania uczelnią wyższą i dziekanatem, dopasowane do jej potrzeb, zapewniające bezpieczeństwo danych oraz oferujące e-dokumenty to przyszłość szkolnictwa wyższego.

Na urządzeniach mobilnych wyświetla się responsywnie zapewniając większą uniwersalność i poziom bezpieczeństwa niż aplikacja mobilna.

Więcej informacji o oferowanych przez Kalasoft Sp. z o.o. rozwiązaniach ERP dla uczelni – HMS Solution znajdziecie na  https://www.kalasoft.pl/hms/

Komentarze naszych specjalistów dotyczące takich tematów jak podatek PIT, RODO, bezpieczeństwo danych i cyfryzacja szkół wyższych można przeczytać w aktualnościach na https://www.kalasoft.pl/aktualnosci/

https://www.facebook.pl/kalasoftspzoo