JPK_VAT jest opóźniony przez epidemię

Konieczność załatwiania spraw podatkowych w dobie epidemii jest szczególnie utrudniona dla przedsiębiorców. Chociaż wiele z nich można już załatwić przez Internet, to Tarcza Antykryzysowa przenosi jednak niektóre rozwiązania w zakresie elektronicznego obiegu dokumentu, takie jak JPK_VAT na kolejne miesiące.

Czym jest nowy JPK_VAT i kogo obowiązuje?

Jednolity plik kontrolny ma na celu zautomatyzowanie autentykacji danych podatników i pomoc w przeprowadzaniu czynności kontrolnych. Nowy plik będzie zawierał dane, które dotychczas przesyłane są w deklaracjach i obecnym pliku JPK_VAT. Wszyscy podatnicy będą składali jeden dokument, odpowiednio w terminie miesięcznym (plik JPK-VAT7M) lub kwartalnym (plik JPK-VAT7K). Wchłonie on informacje przekazywane dotąd w kilku dokumentach, w tym VAT-7, VAT-7K, VAT-ZD oraz informacji podsumowującej VAT-27. W praktyce wprowadzenie nowej formy pliku JPK_VAT powinno uprościć rozliczenia z urzędem skarbowym.

W kwietniu nowym obowiązkiem składania podatkowych e-dokumentów objęci zostali duzi przedsiębiorcy. Na mikro, małych i średnich przedsiębiorców natomiast nałożono ten obowiązek od 1 lipca 2020 r., pozostawiając możliwość dobrowolnego składania nowych plików począwszy od rozliczeń kwietniowych.

JPK_VAT później niż zakładano

Początkowo rozwiązanie miało zostać wprowadzone w życie w kwietniu 2020 roku – obowiązkowo dla dużych przedsiębiorców. Mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy mieli mieć możliwość dobrowolnego składania nowego pliku w kwietniu. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce i na świecie sprawiła, że Ministerstwo Finansów w tarczy antykryzysowej zaplanowało odroczenie obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych przedsiębiorców dopiero od
1 lipca 2020 r.  Dużym ułatwieniem w przypadku elektronicznego obiegu dokumentów są oferowane przez firmę Kalasoft systemy hms oraz zintegrowane systemy informatyczne.

O możliwych konsekwencjach wprowadzenia rozwiązania opowiedziała Monika Pupiec, Kierownik Zespołu Wsparcia i Ekspert w obszarze Zarządzanie Finansami w Kalasoft Sp. z o.o.:

– Zintegrowane systemy informatyczne oferują obecnie szerokie spektrum usprawnień, również w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów. Systemy typu EOD są coraz bardziej popularne, a korzyści płynące z ich stosowania – wymierne. Przyspieszają procesy przepływu dokumentów i informacji zarówno wewnątrz firmy jak i w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi.

Nie ulega wątpliwości, że rozwiązania tego typu wpływają pozytywnie na rozwój gospodarczy państw oraz uszczelnienie ich systemów podatkowych. Przede wszystkim, oznacza to przejrzystość i czytelność dokumentów dzięki standaryzacji, większą transparentność prowadzonych transakcji oraz swobodny przepływ w ramach kraju jak i Unii Europejskiej.

Niemniej jednak tego typu rozwiązania wymuszają nierzadko zmiany w funkcjonowaniu podmiotów objętych nowymi obowiązkami sprawozdawczymi. Dostosowanie systemów informatycznych do nowych standardów jest tylko jednym z elementów, który ma podatnikom pomóc z tych obowiązków się wywiązać. Odnosząc się do nowego pliku JPK_VAT zakres i metody raportowania w zakresie ewidencji VAT został rozszerzony. Do pliku muszą zostać min. dostarczone dodatkowe informacje o stosowanych procedurach oraz sprzedawanych towarach i usługach, wprowadzono obowiązek raportowania faktur do paragonów. Ponadto zmieniły się zasady korygowania plików w zależności od tego, którą część pliku, co i kiedy korygujemy, dodano obowiązek raportowania faktur wystawianych do paragonów, odrębne zasady obowiązują podatników rozliczających się kwartalnie. Te i inne, już nieco drobniejsze zmiany, wymagać będą rozszerzenia zakresu wprowadzanych do systemów informatycznych danych, przeszkolenia zajmujących się tym pracowników, być może okresowego zwiększenia zatrudnienia lub przesunięć kadr między poszczególnymi działami w strukturach organizacji i poniesienia dodatkowych nakładów finansowych.

Szybszy zwrot podatku?

Oprócz najbardziej widocznej zmiany jaką jest wyeliminowanie deklaracji VAT, sprowadzenie rozliczeń VAT do formy jednego pliku spowoduje, że zmniejszy się liczba dokumentów napływających do organów podatkowych. Możliwa będzie szybsza weryfikacja i zwrot nadwyżki z podatku VAT oraz zmniejszenie kosztów administracyjnych.

Wybuch epidemii pokazał, jak ważne dla sprawnego funkcjonowania administracji jest wykorzystanie elektronicznego obiegu dokumentów i możliwość załatwiania spraw wirtualnie.

Pojawianie się coraz nowszych rozwiązań i udogodnień przyspieszyło zwłaszcza teraz w obliczu trwającej epidemii i ograniczenia możliwości wykonywania wielu czynności w tradycyjny sposób. Cyfryzacja to ciągły proces i czeka nas jeszcze wiele zmian. Ważne, aby za nimi nadążać i dostosowywać się do nich – podsumowuje Grzegorz Kaliński, prezes Kalasoft Sp. z o.o.


Zintegrowany system informatyczny, czyli specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania uczelnią wyższą i dziekanatem, dopasowane do jej potrzeb, zapewniające bezpieczeństwo danych oraz oferujące e-dokumenty to przyszłość szkolnictwa wyższego.

Na urządzeniach mobilnych wyświetla się responsywnie zapewniając większą uniwersalność i poziom bezpieczeństwa niż aplikacja mobilna.

Więcej informacji o oferowanych przez Kalasoft Sp. z o.o. rozwiązaniach ERP dla uczelni – HMS Solution znajdziecie na  https://www.kalasoft.pl/hms/

Komentarze naszych specjalistów dotyczące takich tematów jak podatek PIT, RODO, bezpieczeństwo danych i cyfryzacja szkół wyższych można przeczytać w aktualnościach na https://www.kalasoft.pl/aktualnosci/

Aktualne oferty pracy w Kalasoft Sp. z o.o. są dostępne pod adresem https://www.kalasoft.pl/kariera/

https://www.facebook.pl/kalasoftspzoo