Pracownicze Plany Kapitałowe w sektorze publicznym

Wielkimi krokami zbliża się ostatni etap wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych – systemu oszczędzania dla osób zatrudnionych, który ma zabezpieczyć ich przyszłość. Już 1 stycznia 2021 roku, obowiązkiem utworzenia PPK objęte zostaną jednostki sektora finansów publicznych. Wprowadzanie ustawy o PPK w życie zostało podzielone na 4 etapy. Jak działa w praktyce?

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe i kogo obejmują?

Pracownicze plany kapitałowe są dobrowolnym, prywatnym systemem oszczędzania, który ma zwiększyć poziom oszczędności emerytalnych Polaków. Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa finansowego oraz wsparcie rozwoju gospodarki. Chociaż PPK jest całkowicie dobrowolne, to jednak, jeśli chcemy zrezygnować, konieczne jest złożenie stosownej deklaracji. W przypadku jej braku osoba zatrudniona będzie zapisywana automatycznie

PPK wdrażane jest stopniowo.

– od 01 lipca 2019 roku – obejmował firmy zatrudniające co najmniej 250 osób wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

– od 01 stycznia 2020 roku – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku.

– od 01 lipca 2020 roku – firmy zatrudniające co najmniej 20 osób wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

– od 01 stycznia 2020 roku – pozostałe podmioty oraz jednostki należące do sektora finansów publicznych

Nie tylko pracownik i pracodawca

Pracownicze Plany Kapitałowe są wspólnie tworzone przez pracownika, pracodawcę oraz państwo, zatem na konto pracownika środki są wpłacane z trzech źródeł. Pracownik wpłaca 2% wynagrodzenia z możliwością dodatkowego dopłacenia do kolejnych 2%. Podmiot zatrudniający zobowiązany jest do wpłaty 1,5% z możliwością dobrowolnego zwiększenia wysokości wpłaty do 2,5%. Oprócz tego, do PPK dopłaci również państwo, które przewiduje 250 zł wpłaty powitalnej oraz 240 zł wpłacane co rok.

Zadania pracowników i pracodawców

Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych to także duże wyzwanie dla działów płacowych i kadrowych, zwłaszcza w dużych jednostkach administracyjnych, jak np. szkoły wyższe. Z pomocą przychodzą im nowoczesne technologie i systemy ERP dla uczelni.

W naszym przypadku obsługą PPK steruje konfigurator, gdzie użytkownicy systemu mają możliwość przypisania na dany rok limitu wysokości składek dla pracodawcy i pracownika, które będą odpowiednio naliczane podczas tworzenia kart wynagrodzeń. Dodatkowo, istnieją odpowiednie instrukcje w dokumentacji, a użytkownicy są informowani na bieżąco o zmianach – mówi Marta Tomaszewska, Kierownik Zespołu Wsparcia Kadry i Płace w firmie Kalasoft.

Pracownicze Plany Kapitałowe są ważnym krokiem wobec przewidywanego kryzysu systemu emerytalnego. Zachętą do skorzystania z programu bez wątpienia są wpłaty ze strony rządu, dobrowolność oraz możliwość rezygnacji w dowolnym momencie, mimo to PPK wciąż budzą wątpliwości.


Zintegrowany system informatyczny, czyli specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania uczelnią wyższą i dziekanatem, dopasowane do jej potrzeb, zapewniające bezpieczeństwo danych oraz oferujące e-dokumenty to przyszłość szkolnictwa wyższego.

Na urządzeniach mobilnych wyświetla się responsywnie zapewniając większą uniwersalność i poziom bezpieczeństwa niż aplikacja mobilna.

Więcej informacji o oferowanych przez Kalasoft Sp. z o.o. rozwiązaniach ERP dla uczelni – HMS Solution znajdziecie na  https://www.kalasoft.pl/hms/

Komentarze naszych specjalistów dotyczące takich tematów jak podatek PIT, RODO, bezpieczeństwo danych i cyfryzacja szkół wyższych można przeczytać w aktualnościach na https://www.kalasoft.pl/aktualnosci/

https://www.facebook.pl/kalasoftspzoo