Uczelnie dostaną mniej pieniędzy na niepełnosprawnych?

Prawie 22 tys. osób niepełnosprawnych, kształcących się na uczelniach w Polsce stanowi aż 2% wszystkich studentów. Tarcza Antykryzysowa, wprowadza finansowaniu funduszu wsparcia studentów niepełnosprawnych na uczelniach. Czy uczelnie wyższe dostaną mniej pieniędzy na innowacyjne rozwiązania? Jak wygląda przyszłość szkolnictwa wyższego dla osób niepełnosprawnych?

Edyta Alinowska, Pełnomocniczka ds. Osób Niepełnosprawnych na Politechnice Lubelskiej zwraca uwagę na fakt, że takie osoby nie są dostrzegane na pierwszy rzut oka.

Wśród nas jest dużo innych osób niepełnosprawnych, którzy na pierwszy rzut oka wyglądają na zupełnie zdrowych.  To   osoby   po   przebytej   chorobie   nowotworowej,   cukrzycy,   z   wadami    narządów wewnętrznych czy np. osoby z problemami psychicznymi, których obecnie jest coraz więcej – dodaje.

Tarcza zmienia sposób finansowania

Nowe przepisy, które wejdą w życie w ramach Tarczy 4.0 określają kwestię finansowania funduszu wsparcia studentów niepełnosprawnych na uczelniach wyższych.

Uczelnie, których fundusz na koniec 2020 r. przekroczy połowę kwoty otrzymanej dotacji, w 2021 r. otrzymają dotację zmniejszoną „o kwotę stanowiącą różnicę między stanem tego funduszu na koniec roku 2020 a kwotą stanowiącą 50 proc. kwoty dotacji przyznanej w roku 2020”.

Takie działanie pozwoli na lepsze rozdysponowanie środków pomiędzy uczelniami.

Uczelnie na miarę potrzeb

Postępująca cyfryzacja i wprowadzanie kolejnych innowacji w zakresie informatyzacji uczelni wyższych, pozwalają na znoszenie kolejnych barier stojących przed studentami niepełnosprawnymi.

– Coraz więcej dostawców oprogramowania, aplikacji mobilnych oraz uczelni dostrzega potrzeby niepełnosprawnych użytkowników – mówi Żaneta Biedroń, Konsultantka w Kalasoft Sp. z o.o. – Jeśli dana uczelnia wdraża innowację, która sprawdza się w praktyce i rzeczywiście ułatwia dostępność cyfrową różnym grupom niepełnosprawnych studentów, za jej przykładem idą kolejne uczelnie.

Cyfrowy rozwój korzystny dla wszystkich

Wybuch epidemii i przejście na wirtualny tryb nauczania zweryfikował dotychczasowy postęp technologiczny polskich uczelni i pokazał, że na innowacjach dla osób niepełnosprawnych mogą skorzystać wszyscy.

System informatyczny na uczelni wdrażany był z myślą o studentach niepełnosprawnych, którzy do tej pory mieli utrudniony bezpośredni kontakt z uczelnią – mówi Kanclerz Collegium Verum, dr hab. inż. Jarosław Domański


Zintegrowany system informatyczny, czyli specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania uczelnią wyższą i dziekanatem, dopasowane do jej potrzeb, zapewniające bezpieczeństwo danych oraz oferujące e-dokumenty to przyszłość szkolnictwa wyższego.

Na urządzeniach mobilnych wyświetla się responsywnie zapewniając większą uniwersalność i poziom bezpieczeństwa niż aplikacja mobilna.

Więcej informacji o oferowanych przez Kalasoft Sp. z o.o. rozwiązaniach ERP dla uczelni – HMS Solution znajdziecie na  https://www.kalasoft.pl/hms/

Komentarze naszych specjalistów dotyczące takich tematów jak podatek PIT, RODO, bezpieczeństwo danych i cyfryzacja szkół wyższych można przeczytać w aktualnościach na https://www.kalasoft.pl/aktualnosci/

Aktualne oferty pracy w Kalasoft Sp. z o.o. są dostępne pod adresem https://www.kalasoft.pl/kariera/

https://www.facebook.com/kalasoftspzoo